replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 junio 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Tesorera: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Secretario: D. Wenceslao López Velasco secretario.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Podeis contactar directamente con la Junta Directiva a través de la siguiente dirección de correo:
xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

 

Artigos etiquetados ‘novo’

Actual Directiva

Escrito por admin o 7 junio 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@colexiodearquitectos.org

Tesorera: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@colexiodearquitectos.org

Secretario: D. Wenceslao López Velasco secretario.pontevedra@colexiodearquitectos.org

Podeis contactar directamente con la Junta Directiva a través de la siguiente dirección de correo:

xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

Fallo de los Premios Gran de Area 2011

Escrito por mpierres o 19 mayo 2011

Adjuntamos la circular y el acta con la resolución de los Premios Gran de Area 2011.

Nota: Pedimos disculpas por el fallo, ya resuelto, en el enlace al acta.

ACTA PREMIOS GDA 2011

Ciclo Cine e Arquitectura 2011, mércores día 27 ás 19:30 h

Escrito por mpierres o 10 abril 2011

O vindeiro mércores día 27 ás 19 h 30 min.  na 2ª planta do Círculo Mercantil de Pontevedra levaráse a cabo  a terceira e última sesión de documentais  dentro do ciclo de CINE E ARQUITECTURA 2011, en colaboración co Cine Clube Pontevedra e a Fundación Caja de Arquitectos. Os horarios das proxeccións son os seguintes:

Ás 19 h 30 min.CINE E ARQUITECTURA. “Renzo Piano. Visitas de obra“. 52´.  DVD. VOSE.

Ás 20 h22 min.CINE E ARQUITECTURA. “Richard Neutra. Casa experimental”. 45´.  DVD. VOSE.

Ás 21 h 7 min.CINE E ARQUITECTURA. “Alvar Aalto. Vila Mairea. A esencia dunha casa”. 50 min.  DVD. VOSE.

BASES PREMIOS GRAN DE AREA 2011

Escrito por mpierres o 7 marzo 2011

gda1Publícanse as bases dos Premios Gran de Area 2011.

En formato pdf: 

BASES PREMIOS GdA 2011

ANEXO I

PRIMEIRA. OBXETO

As Delegacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de Pontevedra e Vigo convocan os Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a PROMOTORES, ARQUITECTOS E CONSTRUTORES, pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica de calidade.

Cada obra é unha pequena, á vez que importante, aportación á ARQUITECTURA, á CREACIÓN e á posta en valor do Entorno.

SEGUNDA. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

O criterio de selección será establecido polo xurado, puidendo valorarse a totalidade do Proxecto ou Obra ou, únicamente, un determinado aspecto do mesmo que aporte un carácter singular ou de valor: tipoloxía, innovación tecnolóxica, baixo custo, implantación no territorio….

TERCEIRA. CONCURSANTES

Poden optar aos Premios todos os arquitectos colexiados do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, con proxectos redactados ou obras finalizadas, na Provincia de Pontevedra, durante o ano 2010.

CUARTA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Os autores dos Proxectos facilitarán a información necesaria para valorar a obra e que, como mínimo, será a seguinte:

DOSSIER:

Memoria, en formato DIN A4, máximo 10 páxinas, incluíndo:

- Información sobre a obra: situación, propietario, aparellador, constructora, prazos, presuposto…

- Memoria do arquitecto indicando: necesidades formuladas polo cliente, criterios de deseño.

Documentación gráfica: planos, perspectivas e fotos, en formato DIN A3,

dobrados en formato DIN A4.

CD ou DVD coa documentación en formato PDF (resolución mínima 300 ppp)

Todo irá axeitadamente encadernado e de forma conxunta.

Anexo I debidamente cumprimentado.

QUINTA. PRAZO DE PRESENTACIÓN

A documentación dos proxectos ou obras que optan aos premios deberá entregarse nas Delegacións do COAG en Pontevedra ou Vigo, antes das 14.00h do día 31 de Marzo de 2011.

Direccións Delegacións:

Pontevedra: C/ Pastor Díaz, nº 1-1ºA – CP 36.001

Vigo: C/ Dr. Cadaval, nº 5 – CP 36.202

SEXTA: COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado para a avaliación das obras presentadas, estará composto polas seguintes persoas:

- Presidentes das delegacións de Pontevedra e Vigo ou persoa en quen deleguen

- 1 colexiado da Delegación de Vigo con máis de 25 anos de profesión

- 1 colexiado da Delegación de Pontevedra con máis de 25 anos de profesión

- 1 colexiado da Delegación de Vigo con menos de 25 anos de profesión

- 1 colexiado da Delegación de Pontevedra con menos de 25 anos de profesión

- 2 colexiados seleccionados entre os premiados nos Premios “Gran de Area” da edición anterior.

- O secretario das Delegacións de Vigo ou Pontevedra ou persoa en quen deleguen.

Os membros do xurado non poderán optar a ningún premio.

SÉTIMA. FALLO

Os premios fallaranse na segunda quincena de abril de 2011, comunicándose oportunamente por circular colexial.

OITAVA. ENTREGA DE DIPLOMAS

Celebrarase un acto de entrega de diplomas tanto aos arquitectos como aos promotores e construtores das obras, que se comunicará oportunamente.

Este acto complementarase coa organización dun ciclo de conferencias impartidas polos premiados.

Presentación Premios Gran de Area 2011 en Pontevedra

Escrito por mpierres o 2 marzo 2011

Mañana jueves, día 3 de Marzo, a las 12.30h  en la sala de actos del edificio del Centro Social Novacaixagalicia, sito en la calle Augusto González Besada nº2 de Pontevedra, tendrá lugar la presentación de los Premios Gran de Area 2011.

Ésta será la primera ocasión en que se amplíe el ámbito de los premios a toda la provincia de Pontevedra.

Te invitamos a participar del acto de presentación en el que se contará con la presencia de las dos directivas colegiales de la provincia, Vigo y Pontevedra así como con el Presidente de la Comisión de Cultura del COAG, D. Alfredo Díaz Grande.

Proyección Cine Club Pontevedra: How much does your building weigh, Mr Foster?

Escrito por mpierres o 7 febrero 2011

O vindeiro mércores día 23 de Febreiro ás 20 h. proxectarase na segunda planta do Salón do Casino Mercantil e dentro do Ciclo Arquitectura no Cine a película “How much does your building weigh, Mr Foster?”.Reino Unido e España. 2010 

 

 

 

 

Dirección: Norberto López Amado e Carlos Cercas

Guión: Deyan Sudjic

Producción: Elena Ochoa

Música: Joan Valent

Fotografía: Valentín Alvarez

Montaxe: Paco Cozar

Coa intervención de: Norman Foster, Tony Hunt, George Weidenfeld, Richard Rogers, Bono (U2) e Deyan Sudjic.

Esta inquietante e pouco frecuente pregunta da tíduo a un fastántico documental sobor da vida e obra do mediático arquitecto Norman Foster. Producida pola sua dona Elena Ochoa (Ivory Press) e de capital e manufactura anglo-español, esta película viaxa a traveso de coidadas imaxes pola obra deste persoaxe único. Fotografías en movemento que, especialmente en pantalla grande, fan voar ó espectador por riba do Viaducto de Millau, lle introducen polo interior do aeroporto de Pekín e o Reichstag (ou nas oficiñas de Foster & Partners), ou lle presentan o ambicioso proxecto da cidadede Masdar. Unha oportunidade única de disfrutar non soio da arquitectura, pero tamén do arte, nun documental con poucos peros e moitos activos para aqueles que sepan apreciar unha “Master Piece”. De regalo, música a cargo de Joan Valent (Ínsula Poética); un luxo.

V Premio de Arquitectura Ascensores Enor

Escrito por mpierres o 19 enero 2011

logo_enorSe convoca la V Edición de los Premios de Arquitectura Ascensores Enor.

El plazo de presentación de la documentación finaliza el 15 de marzo del 2011.

Podéis consultar las bases en el siguiente enlace.

bases-v-premio-de-arquitectura-ascensores-enor1

Resultado Subasta Mobiliario Delegación de Pontevedra

Escrito por mpierres o 28 diciembre 2010

Publícase o listado cos valores finais obtidos para cada obxecto e os códigos correspondentes a cada ofertante.

Nota: As ofertas individuais por obxectos que foron superadas por unha oferta conxunta da serie de obxectos correspondentes non se publican. O mesmo ocorre ó contrario, non se publican as cantidades ofertadas por unha serie conxunta que foron superadas pola suma de varias individuais.

resultado-subasta-mobiliario-delegacion-pontevedra

Hoy lunes 27, último día para la “Subasta de mobiliario de la Delegación de Pontevedra”

Escrito por mpierres o 19 diciembre 2010

Con motivo del traslado  a la nueva sede de l a Delegación pontevedresa, se  procederá a partir de este lunes día 20 a la venta entre los colegiados, con prioridad de aquellos que estén colegiados a día de hoy en nuestra Delegación, mediante la modalidad de subasta, de aquel mobiliario y objetos sin cabida en el nuevo espacio.

El procedimiento a seguir, y con el fin de velar por la igualdad de oportunidades, será el siguiente:
- Cada objeto o mueble tendrá un número identificativo, visible en la exposición del mesmo, y que corresponderá con aquel otorgado en el listado ( números en rojo), así como un precio  que será el que corresponda al precio mínimo de partida en la subasta (precio que incluirá el 18% del IVA correspondiente).
- Las características de los muebles, los números identificativos y precios de partida se podrán consultar en un listado durante todos los días que dure la subasta tanto en el apartado generado en la web como en la propia Delegación en formato papel e in situ.
- Existirá la opción dentro del listado de optar a “grupos de objetos”, que poseerán también un número identificativo propio. Esta opción trata de favorecer a aquellos que opten a un conjunto de muebles de una misma serie. En este caso, primará la oferta grupal frente a la individual, siempre que la primera no baje de un 20% frente a la suma de las posibles ofertas individuales recibidas. En el caso de que un colegiado quiera optar a más de un objeto de una misma serie, pero no a la totalidad, deberá señalar, en el interior del sobre cerrado, el Número identificativo seguido del número de unidades  a las que opta. Por ejemplo: Nº 14 (2 unidades). Si se opta a una sóla bastará con indicar el Número Identificativo, sin más especificaciones
- El período de subasta comprenderá desde el lunes día 20 a las 10:00 h hasta el lunes día 27 a las 14:30 h.
- Los colegiados interesados en algún mueble u objeto entregarán en la Delegación, un sobre cerrado, que deberá sellarse con sello de registro del COAG para que pueda ser considerado como puja válida , con su oferta económica. En el  exterior indicarán el número identificativo del objeto seguido de cuatro letras aleatorias a eligir por el colegiado y en el interior, nuevamente, el número identificativo, el código de cuatro letras , la cifra en euros de su puja, y el nº de colegiado, según modelo adxunto. La entrega de las ofertas podrá realizarse en los horarios de oficina habituales.
Es fundamental registrar la entrada del sobre con la oferta, pues puede darse el caso de una misma oferta para un mismo objeto. En este caso sería el de fecha de registro anterior y de un colegiado de la delegación Pontevedra, al que se le otorgaría el bien. Se aconseja no perder la copia de la hoja de registro, pues éste será el único método para reclamar la autoría de la oferta y por lo tanto su adjudicación.
El martes día 28 de diciembre se comunicará en la web y con un listado visible en la Delegación el resultado entre los colegiados con los precios definitivos alcanzados por cada objeto, y los números de registro que corresponden a las ofertas ganadoras. En caso de renuncia por parte de alguno de los adjudicatarios se outorgará el objeto a la siguiente oferta más alta.
Nota: Los bienes u objetos deberán ser retirados de la delegación por parte de los colegiados antes del día 5 de enero, día en que la actual Delegación debe estar vacía. Será imprescindible el pago previo a la retirada del mueble, expidiéndose la correspondiente factura.

RELACIÓN MOBILIARIO CON CÓDIGOS Y PRECIOS DE PARTIDA (19 páginas)

Páxina1

Páxina2

Páxina 3

Páxina 4

Páxina 5

Páxina 6

Páxina 7

Páxina 8

Páxina 9

Páxina 10

Páxina 11

Páxina 12

Páxina 13

Páxina 14

Páxina-15

Páxina 16

Páxina 17

Páxina 18

Páxina 19

Participación colegiados y criterios de publicación

Escrito por mpierres o 26 noviembre 2010

Se recuerda desde estas líneas la invitación a los colegiados de la Delegación al envío de artículos que deseen ser publicados. Dicha invitación se ha reiterado en diversas ocasiones a través de Circulares y Notas en la web. La selección actual de los contenidos se basa primordialmente en la disponibilidad de las noticias en los formatos web de las diferentes publicaciones digitales de los diarios, medios de prensa, y blogs de arquitectura. Esto hace que no siempre sea posible, por cuestiones de agilidad, colgar noticias sólo publicadas en formato papel.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.