replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 Xuño 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@coag.es
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@coag.es
Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón secretario.pontevedra@coag.es
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Artigos etiquetados ‘NHG’

Aprobación da nova normativa de Habitabilidade (NHV10)

Escrito por mpierres o 5 Marzo 2010

O Consello da Xunta do día 4 de marzo aprobou a nova normativa de habitabilidade que regula as condicións que deben cumplir as vivendas en Galicia (NHV10), que sustitue á Norma do Hábitat (NHG), elaborada pola anterior Consellería de Vivenda. Agárdase que nun prazo de quince días se publique no DOG e coñecer o seu contido e prazos de entrada en vigor.

Máis información

O novo decreto do hábitat permitirá apartamentos tipo «loft» de 41 metros

Escrito por mpierres o 10 Novembro 2009

La Voz de Galicia 10.11.09

O Goberno de Feijoo manterá a superficie mínima que o bipartito elevou de 26 a 40 metros cadrados nas Normas do Hábitat para os pisos dunha habitación, pero permitirá co novo regulamento construír pisos de 35 metros cadrados habitables, sempre que a súa distribución corresponda a un apartamento tipo loft, onde o dormitorio está unido ao salón. En todo caso, a dimensión mínima requirida para esa vivenda alcanzará 41,25 metros cadrados, ao sumar o lavadoiro (1,5), o tendal (1,5), o vestíbulo (2,25) e a zona de despensa (1). A regulación, por vez primeira en Galicia, dos lofts e das vivendas de cinco habitacións serán dúas dos aspectos máis novos dun decreto que preservará as superficies esixidas no que aprobou o anterior Executivo, pero rebaixará a altura dos teitos e as portas.

A reforma que a Xunta xa pechou con alcaldes, promotores e arquitectos, coa previsión inicial de aprobar antes de fin de ano o regulamento correspondente, mantén as dimensións que debuxou o bipartito en salón, cociña, dormitorio, baño, aseo, vestíbulo e corredor. Pero a superficie mínima esixida para a vivenda no seu conxunto será lixeiramente inferior á establecida polo decreto en vigor. Ese recorte concentrarase nas zonas de servizo, como lavadoiro, tendal e despensa. Así, o novo regulamento construtivo impedirá edificar pisos dun dormitorio de menos de 46,25 metros cadrados, fronte aos 47,72 da norma actual. Se teñen dúas estancias, deberán contar con 58,75 metros, cando agora se requiren 60,55. Os de tres dormitorios non poderán baixar de 74,75 metros cadrados, fronte aos 77,15 aos que obrigan as normas vixentes. E os que están distribuídos en catro estancias teñen que dispor polo menos de 82,75 metros, cinco menos dos que impón o regulamento que aprobou o bipartito (87,75). A esta diferenza contribúe, ademais da menor superficie de lavadoiro, tendal e despensa, o recorte de 2 metros cadrados nun dos dormitorios, co que se pasará dun principal de 12 e tres máis de 8 a un de 12, dous de 8 e un de 6 metros cadrados.

Do mesmo xeito que sucede cos apartamentos tipo loft, o Goberno de Feijoo aproveitará a reforma das Normas do Hábitat de abril do 2008 para regular as dimensións mínimas dos pisos de cinco habitacións. Esas vivendas non poderán ter unha superficie inferior a 96,75 metros cadrados, 14 máis que o piso de catro dormitorios. Esa diferenza está nun cuarto máis de 8 metros, 3 metros máis de salón, 1 metro máis de cociña e 2 máis de corredor.

Cadrado con obstáculos

Outro de axústelos que introducirá o novo decreto respecto ao que promoveu a entón conselleira Teresa Táboas é a posibilidade de que aparezan elementos construtivos na planta da vivenda. As normas actuais establecen a obrigatoriedade de que as dimensións en planta das pezas habitables permitan inscribir un cadrado libre de obstáculos para garantir a súa funcionalidade. A revisión do regulamento permitirá a invasión dese cadrado por «elemento puntuais», xa que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) entende que resulta «moi difícil evitar que ditos elementos aparezan en obra cando compre realizar determinados axustes». Ao flexibilizar ese requisito evitarase un motivo de denegación da licenza de primeira ocupación.

Teitos e portas de menos altura para reducir sobrecustos

A reforma das Normas do Hábitat por parte do novo Goberno nace da asunción das teses que esgrimiron os promotores contra un catálogo de esixencias construtivas que consideraban que contribuiría a encarecer o prezo final da vivenda. O Executivo de Feijoo secundou ese argumento como pedra angular da reforma cando anunciou a súa intención de racionalizar os requisitos do regulamento. Esa aposta por corrixir os parámetros que, segundo o sector, ocasionarían un incremento do custo traducirase nun recorte da altura mínima dos teitos, que pasan de 2,60 metros en estancias e cociñas das áreas de nova achaiadura a 2,50. O IGVS considera aceptables as alturas mínimas da norma de 1992, que coinciden coas que o marco actual establece en áreas de achaiadura con ordenación detallada.

De 210 a 203 centímetros

Esa rebaixa da altura do piso permitirá tamén reducir o tamaño das portas, que conservarán os 80 centímetros de ancho da norma actual, pero pasarán dunha altura libre mínima de 210 centímetros a 203. A Xunta sostén que, deste xeito, adapta as dimensións estándar das portas «que existen non mercado», reparando así un requisito do que o sector tamén asegurou que encarecería os custos.

Outra novidade afecta aos espazos de comunicación no edificio, onde as Normas do Hábitat estipulaban a obrigatoriedade da súa iluminación natural a través dun patio cunha superficie mínima de 2 por 2 metros. O novo decreto suprimirá esa obrigación de ventilar e iluminar os distribuidores con patios, porque non ve xustificados a «complicación dá estrutura» e o «incremento de custe» da súa execución «para iluminar uns espazos de paso que terán unha ocupación moi breve».

O novo decreto tamén suprimirá as medidas relativas ao aforro enerxético, que xa regula o Código Técnico de Edificación; e á reutilización de augas grises e pluviais, que será ordenada pola normativa ambiental. Eliminará tamén os elementos en vigor que xeran «contradicións co planeamento», e que levaron á Fegamp a presentar un recurso contencioso que agora retirará.

Os arquitectos avisan que o novo decreto do Hábitat tolera “moitas excepcións”

Escrito por mpierres o 16 Setembro 2009

Faro de Vigo  16-09-2009

Trala revisión en profundidade da nova Xunta ás Normas do Hábitat heredadas do bipartito, de obrigado cumprimento dende fai ano e medio, chega o momento de que o resto de protagonistas da polémica fale. Constructores, promotores, os concellos –cun contencioso aberto pola suposta invasión de competencias– e, especialmente, os arquitectos. Algunhas das firmas máis coñecidas do gremio na comunidade puxeron o seu gran de area nocatálogo de requisitos impulsado pola anterior conselleira de Vivenda e colega de profesión, Teresa Táboas. O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu xaas  súass alegacions ao decreto coa mirada posta na “confusión” que poden suscitar varios dos conceptos, o seu mal uso, as contradiccions que xeneran, pero sobre todo no amplo abanico de excepcions que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas deixa aberto nas rehabilitacions.
O grupo de traballo do COAG encargado de analizar a nova versión, moito máis simplificada, do decreto advirte que o “interés meritorio” do documento en recoller “toda a casuística posible” ante ls reformas xoga en contra da propia normativa. Os requisitos son “ambiguos” e de “difícil interpretación”, ademáis de “efímeros”, o que deixa no aire a súa vixencia a medio e longo prazo. Por moito que se queira regular todos os exemplos posibles “sempre”  quedaráse curta.
Hai unha das súas frases que o reflexa de forma moi clara: “Apreciamos unha utilización excesiva do aserto no, …serán de aplicación ás determinacions das Normas sempre que…”. Por iso, o COAG alerta de que o decreto “parece aceptar seu incumprimento en moitos supostos” en lugar de “dificultar ou aumentar o nivel das exixencias”. Ata o punto da “incoherencia” de que a nova normativa “de pábulo” ao que os propios arquitectos denominan “infravivenda”. Sua proposta é unha nova redacción de todo o capítulo, con mencions concretas aos inmobles dos plans especiais de protección e un escenario alternativo para as excepcions, menos e máis xustificadas, das rehabilitacions.
O COAG resalta que as anteriores Normas ” equivocaronse” na redefinición dalguns estándares de “habitabilidade” –todo o sistema de reciclaxe de augas, aillamento e aforro enerxético–, xa marcados polo  Código Técnico de Edificación. Eso sí, Vivenda acertou “a propósito” ao denominalas do Hábitat e non de Habitabilidade. Un “erro” parecido ao que comete agora Medio Ambiente ao bautizaloscomo normativa de habitabilidade. Os arquitectos piden que se cambie por “condicions mínimas de funcionalidade” e que figure expresamente que a distribución da vivenda “será libre” coa “única limitación” de que os cuartos de baño estén separados. O colectivo tira das orellas ao departamento que dirixe Agustín Hernández por non obligar a que na rehabilitación de vivendas non se exixa a colocación de calefacción.
Anque no texto desaparece a mención expresa a un mínimo de 40 metros cadrados, o Goberno galego asegura que esa condición xa está recollida na lei de vivenda. É certo, pero só para as de protección. Sen contar cos espacios de comunicación, o decreto nacionalista estabrecía eses 40 metros, o novo  quédase en 38. Medio Ambiente manten que as superficies  consérvanse “en esencia” e os cambios “son puntuais” para evitar “espacios innecesarios”. O obxetivo, din, é dar claridade e sentido ás medidas.

As novas normas para os pisos eliminan o mínimo de 40 metros e o reciclaxe de augas

Escrito por mpierres o 15 Setembro 2009

Faro de Vigo- 15-09-2009

Á espera de recibir as últimas alegacions e pulir os requisitos que non acaban de encaixar cun mínimo consenso, a nova Xunta ten xa entre as  súas mans a nova versión das Normas do Hábitat. Foi unha das medidas estrela do bipartito, especialmente dos nacionalistas, durante a pasada lexislatura, unha das que levantou máis polémica tamén e unha das armas da contenda electoral que o PP se comprometeu a derogar si recuperaba a xestión de San Caetano. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas abre as portas de novo á  construcción na comunidade de estudios de menos de 40 metros cuadrados, a superficie mínima establecida no anterior decreto. A reforma non entra nas divisions interiores da vivenda e borra dun plumazo todas as exixencias constructivas, de reciclaxe de augas residuais, aforro enerxético e protección fronte a posibles emanacions de gas radón. O Goberno galego cree que calquera destas exixencias supera o obxetivo da normativa sobre habitabilidade e deixa a súa regulación ao Código Técnico de Edificación (CTE) do Ministerio de Vivenda, menos ríxido en temas de aillamento e aproveitamento da auga usada, ou a reglamentos futuros máis específicos.
¿Qué terán, como mínimo, os pisos do futuro en Galicia? Unha “estancia”, unha cociña, un cuarto de baño, un lavadoiro, un tendal e un espacio de almacenamento. Esa “estancia” –que a normativa define como un espacio interior habitable, con ou sen delimitación– non poderá baixar dos 25 metros cadrados cando sexa única. Se existen dous –non necesariamente se corresponden con dous dormitorios, poden ser unha habitación e un despacho, ou un cuarto e unha sala de estar–, 16 metros a máis grande e 12 a pequena. O baremo vai cambiando en función do número de lugares habitables.
A exixencia para a cociña é de, alomenos, 5 metros cadrados. Pode ser independiente ou integrarse na estancia maior, como ocorre na maioría dos apartamentos e estudios que se constrúen na actualidade, e con iluminación e ventilación natural directa ao exterior. A nova versión das Normas do Hábitat manten a obriga de incluir un lavadoiro, anque coa metade de dimensions, de 1 metro cadrado; y un tendal, do mesmo tamaño. A bautizada como “área de servicios”  complétase cun lugar de almacenamento “xeral” de tamén 1 metro cuadrado, 2,20 de altura e un fondo de 0,60, e outro de carácter persoal, por enriba dos 0,80 metros cadrados.
O cuarto de baño manten o mínimo de 5 metros cadrados. Só será obrigatorio contar cun  aseo se hai máis de tres habitacions. En calquera dos dous casos, os sanitarios deberán estar colocados de tal xeito que as persoas con movilidade reducida poidan usalos sen problema.
Con estes novos parámetros, o tamaño mínimo das casas cae ata os 38 metros cadrados. “A lexislación debe buscar un equilibrio entre os limitados recursos [en referencia ao "elevado porcentaxe" que supon o acceso a un piso nos ingresos dos fogares da comunidade] e os requisitos que deben cumplir as vivendas”, defende o borrador do decreto. Por iso a Xunta opta por “atemporar”, por moderar os estándares de superficies mínimas contempladas na anterior normativa, en vigor dende o 17 de abril do ano pasado.
Medio Ambiente recoñece que as superficies máis holgadas significan maior calidade “en xeral”, pero a súa intención é que as exixencias á construcción non “excedan” as “necesidades reais dos futuros ocupantes” que terían que asumir “o coste do posible sobredimensionamiento”. A teoría do bipartito é que as Normas non terían por qué supoñer un encarecimento do piso. “O axuste dos estándares dimensionais mínimos que esta normativa contempra –añade a Xunta– intenta tamén compatibilizalos coas limitacions de superficies máximas estabrecidas a nivel estatal pola reglamentación de viviendas protexidas”.
Como a única aspiración da normativa é exclusivamente “regular as exigencias mínimas de habitabilidade” e ante “a gran cantidade” de nova normativa no  sector, o decreto deixa fora as exixencias constructivas e todos os polémicos asuntos do reciclaxe de augas residuais e aproveitamento enerxético, ademáis das medidas para facer fronte ás emanacions de gas radón do granito. Os sistemas para reutilizar as coñecidas augas grises, as de duchas e baños, que chegaron a ter unha comisión propia ao amparo de Vivenda para interpretar a  súa aplicación, desaparecen –o CTE non os marca como obrigatorios–, ao igual que o 20% máis de aillamento con respecto á lexislación estatal.

Protexido: Modificación do Decreto das Normas do Hábitat Galego

Escrito por mpierres o 1 Setembro 2009

This post is password protected. To view it please enter your password below:


Categoria Delegación, Novas
Enter your password to view comments
That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.