replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 Xuño 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@coag.es
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@coag.es
Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón secretario.pontevedra@coag.es
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Artigos etiquetados ‘local’

Un arquitecto local transformará a estación marítima de Moaña

Escrito por mpierres o 7 Xullo 2011

J. Santos- MOAÑA / A VOZ - 2/7/2011

Portos encargou o proxecto a Juan Rivas, que expón «un lavado de face»

Portos de Galicia encargou ao arquitecto moañés Juan Rivas a remodelación da estación marítima de Moaña e a súa contorna, así como o deseño dun carril bici polo paseo do Vaticano, para unir o existente no Con e o que comeza na Rampla de Ramona e prolóngase ata Meira. O custo das obras non debe superar os 600.000 euros.

Álvarez Campá, que onte se reuniu co alcalde moañés para falar das demandas portuarias, considera necesario modificar o deseño do local para darlle «máis vida» ao transporte de ría. Rivas ten practicamente deseñado un «bo lavado de face» do edificio e tamén da contorna, «para o que chegue en barco non teña que ir sorteando os coches».

Encostaralle unha marquesiña para que os usuarios poidan resgardarse da choiva. Modificará a cafetería, un «sitio privilexiado rodeado de mar pero desde o que case non se ve o mar».

Para engadirlle un carril bici ao paseo estuda construír unha plataforma de madeira voada sobre a auga. Portos, ademais, exponse salvar a Rampla de Ramona cunha ponte de madeira.

Peirao da Mosqueira

Álvarez Campá recoñeceu que as obras de prolongación do peirao de mexilloeiros houbo que paralizalas por un problema técnico insalvable. A pretensión de construílo sobre pilotes fracasou ao non poder cementarlos polo lodo. Portos encargou á empresa un novo proxecto. A idea é prolongar o peirao 60 metros cara ao sur e outros 25 cara ao leste, dando abrigo á parte exterior.

Problemas con Costas

Campá pretende reordenar a chaira portuaria de Meira e solucionar o problema da rampla e a situación irregular do club de remo. Solicitou a Costas a adscrición, pero o trámite está a atrasarse e Costas anuncioulle que a zona do club náutico vailla a reservar.

O presidente de Portos afirmou que antes de finalizar o ano estará construído o club de xubilados de Meira, que precisará trasladar o Museo dás Carreiras. Será un edificio «sinxelo», afirmou, de planta baixa e integrado na contorna.

Álvarez Campá asegurou, por outra banda, que o seu departamento está a realizar os estudos previos de impacto, dinámica de litoral, batimetrías e alternativas no porto de Domaio para ver se é posible ampliar o peirao, como demandan os bateeiros.

Tamén se propón ampliar o viario de acceso e adxudicar a xestión da rampla de bateas á única empresa que mostrou interese en facelo tras quedar deserto o concurso público.

Anunciou finalmente que se está redactando un estudo de necesidades para mellorar a estación marítima de Cangas.

O campus axusta os seus proxectos tras o recorte de nove millóns no orzamento universitario

Escrito por mpierres o 15 Decembro 2010

La Voz de Galicia -Nieves D. Amil- 15.12.2010

O Edificio das Artes busca financiamento europeo e a residencia atrásase un ano

A tesoira que a Universidade de Vigo aplica aos orzamentos do próximo ano e que recorta un 4,6%, nove millóns, respecto ao 2010 ameaza aos tres campus, pero non aos proxectos previstos en Pontevedra. Mentres, o vicerreitorado prepara o diagnóstico de cada unha das infraestruturas para saber con canto diñeiro contará a posta en marcha da escola infantil, a finalización das actuacións de urbanización, os traballos de preparación e posicionamento para o inicio das obras do Edificio dás Artes -unha vez superados os trámites urbanísticos-, o proxecto de ampliación de Fisioterapia e o proxecto de acondicionamento do antigo edifico da ONCE. Ningún ten unha consigna adxudicada.

«En Pontevedra mantemos vos proxectos dá Universidade, pero teremos que facer un reaxuste focalizado nas actividades culturais», sinala a vicerreitora do campus, Antonia Branco, quen onte revisaba as actuacións pendentes para determinar o axuste orzamentario. A institución contará o próximo ano cun orzamento de 167 millóns a repartir entre os tres campus. Só en Pontevedra levarán a cabo, aínda que nalgúns casos serán avances mínimos, a metade dos proxectos da área de Infraestruturas e Docencia de toda a Universidade.

Proxectos pendentes

Pero, ¿cal é o estado actual dos proxectos crave? O Edificio dás Artes debe buscar financiamento en caladoiros privados ou europeos. O proxecto gañador do concurso de ideas debe someterse agora a un axuste despois da modificación puntual da parcela de Tafisa. «Agora \ un ano por diante cun proxecto de alta execución. É ou pulmón que necesitamos», sinala Branco,. O novo ano traerá o estudo de espazos e o primeiro bosquexo do edifico do arquitecto Juan Creus, pero non virá cunha partida económica para arrincar as obras despois de catro anos incluíndo, sen éxito, medio millón de euros nos orzamentos anuais para a súa execución.

Unha vez salvado o freo administrativo de Tafisa chega o da ONCE. A última das previsións que calculaban que no segundo semestre do ano botaría a andar a residencia universitaria alárganse agora ata o próximo curso. Antes é necesario atopar 1,6 millóns para as reformas da cuberta e o envolvente. «Un fallo non rexistro frea ou proxecto», explica.

E é que os orzamentos adelgazan na maioría das áreas, aínda que o gasto de persoal segue sendo o maior co 56,4% do montante total, ou o que é o mesmo 94,8 millóns. Cinco de cada dez euros destínanse ao pagamento das nóminas do persoal. A tesoira só recorta en persoal un 5% que se corresponde coa redución obrigatoria que o Goberno central estipulou para os funcionarios.

Afectados por Costas, satisfeitos tras aprobar o Senado cambios lexislativos

Escrito por mpierres o 25 Novembro 2010

Faro de Vigo - O Morrazo - 25.11.2010

Fueron presentados como enmiendas por CiU y Coalición Canaria en la Comisión de Medio Ambiente, que dictaminó el proyecto de Ley de Protección del Medio Marino

La Asociación de afectados de Moaña por la Ley de Costas de 1988 ha acogido con satisfacción la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Protección del Medio Marino que salió adelante con dos enmiendas de Convergéncia i Unió (CiU) y Coalición Canaria para reformar la actual ley de Costas. El objeto de ambas enmiendas gira en torno a la revisión de los criterios del deslinde marítimo terrestre y la protección de determinados asentamientos urbanos.
La asociación moañesa asegura que en este paso hacia la solución de los problemas que plantea Costas ha tenido mucho que ver la iniciativa, presentada por el portavoz del PP moañés y diputado autonómico, José Fervenza, en el parlamento y que fue remitida al Congreso, para modificar esta ley. Aprovecha también para dar un toque de atención a PSOE y BNG en Galicia “que en su día anunciaron una modificación a la Ley del Suelo a todas luces imposible de que prosperara en los Presupuestos generales de la Xunta y ahora se oponen a la propuesta del PP diciendo que lo que buscan es la destrucción de la costa y ayudar a los amigos”. La asociación, a través de su secretario Pedro Delgado, recuerda que quien destruyó la costa en Moaña fue el BNG en el Concello “siendo alcalde Javier Abalo, que, entre muchas, dio licencia para el edificio Salitre, relleno de Domaio y de Concepción Arenal”.
El proyecto de Ley de Medio Marino fue dictaminado a favor en el seno de la comisión de Medio Ambiente del Senado con 24 votos a favor y una abstención y ahora irá al pleno de la Cámara Alta. El proyecto había sido aporbado por el Congreso el 13 de octubre, cumpliendo con la Directiva Europea 2008 para lograr un buen estado ambiental de las aguas marinas mediante estrategias. Durante la votación fueron aprobadas dos enmiendas de las 53 presentadas. Salió adelante la enmienda 29 de los senadores canarios en el Grupo Mixto, Quintero Castañeda y Belda Quintana, para añadir un apartado a la disposición tercera de la Ley de Costas por el que se “considerarán también áreas urbanas, con independencia de la existencia o no de instrumento de ordenación sobre las mismas, y de la clase y categoría de suelo que en su caso se estableciera” en tres supuestos: las áreas con acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro eléctrico; las que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, si el municipio tuviera en esa fecha planeamiento general en vigor y las que comprenden terrenos consolidados por la edificación, al menos en la mitad de su superficie si el municipio no tuviera planeamiento general en vigor.
También se aprobó la enmienda de CiU que propone que en tres meses el Gobierno impulse la modificación de la Ley de Costas, para revisar los criterios de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en tres áreas urbanas consolidadas con singularidades propias en Cataluña. Lo justifica para encontrar solución a una situación que está afectando a gran número de propietarios de una importante zona turística como consecuencia del comienzo, por parte de la Dirección General de Costas, del proceso para delimitar los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

Unha solución controvertida

Escrito por mpierres o 7 Novembro 2010

medianeras-peregrinaFaro de Vigo - 07.11.2010

El proyecto elegido para cubrir las medianeras que rodean A Peregrina suscita opiniones contrapuestas entre el vecindario

Diseño sobrio y adecuado al entorno para unos, armatoste excesivamente caro para otros, el proyecto seleccionado para mejorar las traseras de edificios que dan al santuario de A Peregrina ha generado una controversia entre los vecinos y comerciantes de la zona. Todos quieren adecentar estas fachadas, pero muchos cuestionan que la solución escogida sea la apropiada.

La fachada de listones de madera que cubrirán las traseras del entorno de A Peregrina se ha convertido, a las pocas horas de ser seleccionada, en la polémica del barrio. Entre los vecinos y comerciantes de la zona hay opiniones para todos los gustos, desde los que aplauden la propuesta, por sobria y acorde con la zona monumental en la que debe integrarse, a los que cuestionan que un telón de madera sea la mejor solución para cubrir estos edificios.
Entre los críticos se argumenta que se trata de una estructura demasiado aparatosa y “cara”. Cuestionan además que una solución en madera sea la más práctica si se pretende que perdure muchos años. Los meteoros y los enemigos naturales de la madera ponen en entredicho la durabilidad de la obra, según argumentan los detractores.
Los partidarios de la obra valoran entre otras cualidades su sencillez, la elección de un material natural como es la madera de pino, o la permeabilidad de la estructura, que dejará pasar tanto el viento como la luz a través de los listones.
En todo caso, la obra seleccionada por un jurado integrado por políticos y técnicos del Concello, la Xunta, el Colegio de Arquitectos y una representación vecinal, debe superar ahora varios trámites administrativos antes de su aprobación definitiva. La concejala de Urbanismo, Teresa Casal, confía en que el proyecto sea una realidad durante el verano del próximo año.

Un pano de taboleiros de madeira de piñeiro servirá de fondo á Peregrina

Escrito por mpierres o 6 Novembro 2010

p6c5f2La Voz de Galicia - 0.6.11.2010

Os gañadores do concurso de ideas son tres arquitectos madrileños e o seu proxecto denomínase «Camaleón»

Un equipo de tres arquitectos madrileños, formado por Elio García e os irmáns Javier e Carlos Rodríguez Albacoa, foi o gañador do concurso de ideas convocado polo Concello para solucionar as traseiras e medianeiras da igrexa da Peregrina. O fallo do xurado, do que formaron parte varios arquitectos, foi unánime.

O seu proxecto, denominado Camaleón, foi elixido entre os case corenta presentados e consiste nun pano de taboleiros de madeira de piñeiro galego dispostos en horizontal e cunha pequena separación entre eles, que permite o paso da luz e o aire. O xurado fixo constar que se trata de «un deseño lixeiro, de carácter bastante neutro e que non entra en conflito coa silueta da Peregrina, que é o que se pretende realzar». E valorou a permeabilidade da solución elixida, «que se maximiza coincidindo cos ocos das fiestras, con obxecto de non prexudicar nin as luces nin as vistas traseiras aos veciños dos inmobles afectados». A falsa fachada de madeira elévase nun extremo sobre os edificios construídos cunha especie de torre-miradoiro, aínda que este exceso de altura non se axusta aos volumes permitidos polo Plan Especial.

O segundo premio foi para o proxecto Espellismo, presentado polos arquitectos Rafael Olalquiaga Sorano e os irmáns Pablo e Alfonso Olalquiaga Bescós, tamén de Madrid. A súa proposta consistía en crear unha pantalla a base de vidros colocados de forma irregular nun armazón metálico.

O terceiro premio foi para o lema Baixo Relevo, baixo o que concursou o arquitecto pontevedrés Francisco Fariña Marín, que expuxo a instalación dunha falsa fachada en cobre.

Finalmente, se concedieropn tres accésits a Ponte Bela, de Cipriano Nega Balear (Cangas do Morrazo), a Yvy 1010, de Jorge Rodríguez Álvarez, María Paz Santiago e Miguel Illa (A Coruña) e Néboa, de Guadalupe Hernández Lorenzo, Carlos Jiménez e Diego García-Setién (Madrid).

Os gañadores recibirán 18.000 euros, a conta dos honorarios pola redacción do proxecto. Os segundos e terceiros clasificados percibirán 8.000 e 5.000 euros, respectivamente. E os accésits están dotados con 3.000 euros.

Houbo varias de propostas de pantallas ou tapices de vexetación natural que contaron, fundamentalmente, co rexeitamento dos representantes dos veciños por temor a problemas de humidades e proliferación de bichos. E a súa opinión tívose moi en conta. Outras ideas orixinais foron refugadas por dificultade de mantemento ou de execución, caso de Néboa, que creaba unha especie de nube detrás da Peregrina mediante nebulizadores. E singular foi tamén a proposta de crear unha macropantalla de luces de led na que se proxectaban distintas paisaxes.

Un hotel á beira da Ría

Escrito por mpierres o 28 Outubro 2010

hotel-cangas1Presentan el nuevo hotel del centro de talasoterapia de Ameixoada. El proyecto se había rechazado en 2009.

Los promotores del hotel y centro de talasoterapia en la antigua conservera de Curbera en Ameixide, en O Hío, han vuelto a presentar en el Concello, casi dos años después de que fuera informado desfavorablemente, el proyecto modificado para el hotel, con las correcciones demandadas en su día. Se espera que en esta ocasión, el proyecto pase la criba de los técnicos municipales y obtenga el informe favorable, así como de los grupos políticos, que siempre se mostraron de acuerdo en la puesta en valor del pasado conservero del municipio con la creación de infraestructura hotetelera. El proyecto del complejo, que arrancó en la época de José Enrique Sotelo como alcalde cuando era su promotor Jesús Baqueiro, nunca consiguió la vía libre que necesitaba. Sí obtuvo en 2009 el informe favorable al centro de talasoterapia, cuyo proyecto de ejecución ya está aprobado y en breve comenzará la obra, pero falta todavía el informe al hotel, que es lo que siempre suscitó más suspicias porque se proyecta en un edificio de nueva construcción anexo a la conservera. En enero de 2009 se informó en contra del mismo por las limitaciones que establecían las normas por la proximidad a la costa y las normas de urbanismo en vigor. La alcaldesa Clara Millán sigue apoyando el proyecto porque reconoce la necesidad de plazas hoteleras y de calidad que tiene Cangas, aunque sin olvidar el respeto al medio.

A Xunta abandoa a batalla xudicial contra o urbanismo de Barreiros

Escrito por mpierres o 18 Outubro 2010

El Pais - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 11.10.2010

En Barreiros un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, dio en un solo año licencia para edificar 5.800 pisos, para cuadruplicar la población de un municipio con 3.300 habitantes. Lo hizo, junto a dos de sus concejales, también del PP, en una junta de gobierno y, sabiendo que cometía una ilegalidad, porque así se lo había transmitido en sus informes la secretaria municipal. La mayoría de los suelos donde los constructores pronto empezaron a levantar edificios tenía la condición de urbano no consolidado, según establece la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, puesto que las obsoletas normas subsidiarias de Barreiros no se adaptaron a la norma y las fincas carecían de servicios básicos.

Pese a todo lo anterior, el gobierno del PP siguió adelante con el procedimiento, hasta que el bipartito, tras advertir reiteradamente al alcalde- impugnó en los tribunales 44 de esas licencias -para levantar 3.174 pisos- y suspendió las normas subsidiarias de este municipio de A Mariña lucense que la publicidad de las constructoras empezaba a vender como localidad de veraneo. Tras analizar el proceso y recabar la información de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, el fiscal jefe de Lugo decidió presentar una denuncia por la vía penal contra el alcalde popular, sus tres ediles y la arquitecta municipal que avaló los planos. Todos están acusados de prevaricación urbanística en un caso que estudia un juzgado de Mondoñedo.

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo y su conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, están dispuestos a legalizarlo todo. Primero destituyeron al director de la APLU que había capitaneado la lucha contra el caos inmobiliario de Barreiros. Casi al mismo tiempo frenaron cuatro de los contenciosos que la agencia iba a presentar con el aval de la Asesoría Xurídica de la Xunta y solicitaron la suspensión de los recursos que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, había interpuesto contra las licencias adjudicadas por la junta de gobierno de Barreiros. Meses después, la nueva Xunta firmó un convenio a tres, junto al propio alcalde denunciado por la fiscalía y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, para dotar de servicios a las polémicas urbanizaciones con un coste para las arcas públicas de 14 millones de euros y regularizar el descontrol urbanístico del municipio. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará 5,6 millones, la institución provincial 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2 millones que espera recaudar de los promotores inmobiliarios, si bien este último detalle no figura en ningún acuerdo escrito.

Entretanto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, que estudiaba buena parte de las 44 impugnaciones realizadas por el bipartito contra los permisos para edificar que concedió Fuente Parga, acaba de remitir 20 escritos a la Xunta en los que advierte de que ya ha transcurrido el plazo de 60 días desde que el Gobierno gallego pidió suspender los recursos que heredó de sus antecesores. En otros tantos autos, el juez acuerda el archivo provisional del proceso promovido por el letrado de la Xunta en nombre y representación de la Consellería de Medio Ambiente. Y advierte de que “los autos permanecerán en esa situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia”.

Y eso es precisamente lo que ha decidido el actual Gobierno gallego: dejar morir de inanición el proceso en los tribunales, con lo que en año y medio esas urbanizaciones estarán legalizadas. El plazo caducaría en marzo de 2012, pero mucho antes Hernández y Feijóo ya han planeado subsanar la problemática por la vía administrativa. Eso es al menos la respuesta que ha dado la Consellería de Medio Ambiente a este periódico. “En Barreiros existen dos vías: la administrativa y la judicial, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la Diputación trabajamos en la primera de ellas”, aclara un portavoz autorizado de la Xunta. La misma fuente sostiene que en la suspensión de los contenciosos se ha actuado por coherencia porque seguir con ellos “sería una contradicción con lo acordado conjuntamente con las tres administraciones”.

Sin noticias de la Asesoría Xurídica

Hasta tres veces ha solicitado formalmente la oposición el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debe avalar el convenio que legaliza el caos urbanístico de Barreiros. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se niega a entregar ese dictamen y la petición del PSOE para obtenerla por los cauces reglamentarios en el Parlamento ha caído en saco roto. Preguntado por el aval de la Asesoría Xurídica a este polémico proyecto, el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo dudó de que este pudiese ser entregado a la oposición y los medios de comunicación puesto que fue remitida al Consello de la Xunta para que deliberase.

La respuesta es inaudita -este mismo Gobierno ha entregado a la prensa informes de la Asesoría Xurídica desde que llegó al poder en varias ocasiones- y la kafkiana solución propuesta por Feijóo no acaba de dar resultados. El presidente alegó en sede de Gobierno que se pediría un segundo dictamen al mismo organismo para pedirle opinión sobre si se podía hacer público el primero de los informes. Varios meses después de que se solicitase esta información, no se conoce ninguno de los dictámenes pese a las repetidas solicitudes de este periódico a la consellería de Agustín Hernández.

La postura de la Asesoría Xurídica es clave, puesto que el convenio de Barreiros prevé legalizar actuaciones que este mismo organismo impugnó en los tribunales hace menos de dos años. La regularización que prevé llevar a cabo el Gobierno gallego parte de la declaración de incidencia supramunicipal, un mecanismo excepcional previsto para salvaguardar el interés público que permite a la Xunta arrogarse las competencias municipales.

Un paseo pola historia

Escrito por mpierres o 5 Outubro 2010

dma-2010La Voz de Galicia - 05.10.2010

Ayer se celebró el Día Mundial de la Arquitectura. Y los profesionales gallegos quisieron ensalzar este año en su jornada el valor natural y patrimonial de las rutas que conforman el Camino de Santiago. En el caso de la delegación de Pontevedra, se escogió un tramo del Camino Portugués a su paso por Ponte Sampaio y los arquitectos invitaron a los pontevedreses a realizar esta pequeña ruta guiada en A Ponte Nova, «descoñecida para moitos». El recorrido, en el que participó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, incluyó el paso por el nuevo puente sobre el río Ulló -el antiguo se lo llevaron las riadas del 2006-, que el COAG describe como ejemplo de «actuación nova anque respetuosa co preexistente», algo que no comparten tanto los vecinos de la zona. También la califica de valiente por el uso de un lenguaje moderno «con materiais como el aceiro cortén e formigón, en conservando os piares coma únicos vestixios da antiga ponte». Los arquitectos destacaron asimismo el valor paisajístico del primer tramo y el gran estado de conservación de la antigua calzada romana de la vía XIX que unía Braga con Lugo y Astorga, en el que finalizó este paseo por la historia.

Presentación del Parador de Muxía

Escrito por mpierres o 29 Setembro 2010

muxia_1Fuente: Scalae.net

La semana pasada se ha presentado el Parador de Muxía, proyecto del arquitecto vigués Alfonso Penela. Casi 8 años han pasado, desde que se decidieran realizar en esta “Zona Cero”, un edificio singular dinamizador de la zona.

Hace ya casi ocho años desde que se decidiera que, “Na Costa da Morte”, más concretamente en Punta Lourido, tenía que realizarse un Parador Nacional de turismo, que se convertiría en el proyecto estrella de la zona, tras la catástrofe del Prestige.
 
Ya está más cerca de convertirse en realidad, y se espera que para principios del 2011 se pueda empezar a construir este hotel que contará con:  80 habitaciones, salones de usos múltiples, restaurante, cafetería, SPA, servicios de uso interno como vestuarios, cocinas, almacenes, aparcamiento cubierto para 100 plazas y exterior para otros tantos vehículos. Todo sobre una superficie de más de 13.220 metros cuadrados y una inversión que llega a los 24 millones de euros. 
 
La maqueta presentada la semana pasada, muestra de alguna manera lo que la catástrofe ha significado en el litoral gallego. Por eso Penela, ha pensado en un edificio que de alguna manera demuestre que construir puede servir para proteger la naturaleza, y además añadir valor paisajístico a la zona. Se busca ser lo más respetuoso posible con el paisaje, buscando el silencio y la ausencia de la arquitectura. No se busca percibir el edificio, sino que añada valor al lugar, como un faro bien situado, obteniendo como resultado el enterramiento de un 70% de la superficie. Un entorno privilegiado, puro y sin contaminar urbanísticamente, por eso juega con las líneas topográficas del terreno sin destruir la montaña, solo adaptándose a ella. 
 
lourido_1-11El Parador de Muxía se encuentra con el lugar, con el mar, las rocas, los vecinos de la zona; su memoria y recuerdos. Se apoya en el conocimiento culto del lugar, de su riqueza, de la tristeza que supuso el daño producido por el Prestige en la costa gallega y en su gente; sentimiento que queda atrás con la recuperación del lugar y la generosidad de la gente que ayudó a conseguirlo. El reflejo de todo esto en una edificación, es un trabajo complicado, por eso Penela busca apoyarse sutilmente, para que el paisaje y la vida natural por la que tanto se lucho, siga siendo la protagonista. Busca la influencia de grandes arquitectos. La plaza de la entrada, que se genera en el acceso al mirador nos recuerda al patio central del Salk Institute de Louis Kahn, o al sutil pabellón de Sverre Fehn.
 

Será la propia «naturaleza la que definirá sus espacios», apuntó Penela. Se conservarán los setos, las manchas forestales de Pinar, Salgueiral y Reboleira; los prados, campos y cultivos del mosaico agrario, y se acondicionarán los camionos y los senderos solo con lo necesario. La intervención en el lugar vendrá dada por la búsqueda del encuentro entre naturaleza y hombre y por medir los sonidos y los silencios, las presencias y ausencias de la arquitectura.

José Carlos Seoane González gaña o Premio Juana de Vega de Arquitectura

Escrito por mpierres o 28 Setembro 2010

ESPAÑA-ARQUITECTURA-PREMIO

A Coruña, 24 sep (EFE).- José Carlos Seoane González ha ganado hoy el Premio Juana de Vega de Arquitectura 2010 por un proyecto de vivienda unifamiliar en Oleiros.

Por su parte, los jóvenes arquitectos José Luis Quintela Porro y Mónica Díaz Rodríguez obtuvieron un accésit por una obra realizada en Nigrán y se destacaron como finalistas dos proyectos que ponen en valor tejidos urbanos deprimidos.

Celestino García Braña, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia; Enrique Sáez, presidente de la Fundación Juana de Vega, y Xosé Manuel Casabella, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, hicieron entrega de los galardones como representantes del jurado.

El fallo y entrega de los premios tuvo lugar en la sede de la Fundación Juana de Vega, institución que promueve los galardones con el objetivo de reconocer la labor de los arquitectos que, con sus proyectos, contribuyen a la mejora de las condiciones de vida del ámbito rural gallego, al respeto por su entorno natural y al mantenimiento de la calidad paisajística del territorio.

Este galardón, de carácter anual, es el de mayor dotación que se convoca en Galicia para proyectos de arquitectura.

En él se premia la mejor vivienda unifamiliar, tanto de nueva planta como de rehabilitación, terminada en Galicia en el año natural anterior a la convocatoria, en este caso 2009.

La obra de Seoane González que ha ganado este certamen está ubicada en la urbanización “As Galeras”, en Liáns (Oleiros).

El jurado ha destacado en esta construcción su “compleja integración en el espacio en el que se sitúa: un solar en descenso hacia el mar, con una extraordinaria vista sobre la bahía de A Coruña y con importantes limitaciones de normativa local y de costas”.

Así mismo, valora el aprovechamiento que el arquitecto ha hecho de estas circunstancias para situar con discreción una vivienda de notables dimensiones.

El fallo del jurado también subraya que gran parte de la matizada perspectiva que ofrece la vivienda hacia la fachada principal se debe a la gran pérgola de hormigón, que cubre y da unidad al acceso y, al mismo tiempo, facilita luz al patio interior mediante un hueco circular.

Por último, se resaltan las cuidadas soluciones de diseño que articulan los espacios en los tres niveles del inmueble.

Como finalistas destacadas se han seleccionado las obras de Patricia Montes, por su proyecto en el barrio de Canido de Ferrol, que aporta una pieza de arquitectura actual en un viejo barrio bastante deteriorado, y de Helena Mosquera García, con una obra de recuperación de un edificio protegido en el casco histórico de Betanzos.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.