replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 junio 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Tesorera: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Secretario: D. Wenceslao López Velasco secretario.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Podeis contactar directamente con la Junta Directiva a través de la siguiente dirección de correo:
xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

 

Archivado en 25 mayo 2012

Convocatoria de Xunta Xeral Ordinaria o vindeiro 31 de Maio de 2012.

Escrito por mabelleira o 25 mayo 2012

XUNTA XERAL ORDINARIA
31 MAIO 2012
A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na súa sesión 5/2012 celebrada o día
16 de abril de 2012 en Santiago de Compostela, adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO:
CONVOCAR XUNTA XERAL ORDINARIA DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, A
CELEBRAR NO SALÓN DE ACTOS DA SEDE COLEXIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, O XOVES
31 DE MAIO DE 2012, ÁS 16:30 E 17:00 HORAS, EN PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCATORIA
RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COA SEGUINTE ORDE DO DÍA:
1º.‐   LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DE 15
DE DECEMBRO DE 2011.
2º.‐   INFORME DO ILMO. SR. DECANO.
3º.‐   MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2011.
4º.‐   APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO
2011.
5º.‐   INFORME DO SR. SECRETARIO EN FUNCIÓNS.
6º.‐  DEBATE E APROBACIÓN NO SEU CASO DE MODIFICACIÓNS AO REGULAMENTO DA
AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS E FORENSES COLEXIAL.
7º.‐   ROGOS, PREGUNTAS E PROPOSICIÓNS.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.