replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 Xuño 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@coag.es
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@coag.es
Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón secretario.pontevedra@coag.es
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Archivado en 10 Novembro 2009

Podcast: extracto do vídeo de Gaudí interpretado polo actor Jose Luis López Vázquez

Escrito por mpierres o 10 Novembro 2009

Cangas: o Concello abre o camiño a unha urbanización en Areamilla e un tanatorio en Montecarrasco

Escrito por mpierres o 10 Novembro 2009

Faro de Vigo- 10.11.09

a-alcaldesa-sauda-ao-arquitecto-cesar-portela-e-outros-participantes-a-reunion

A alcaldesa saúda ao arquitecto César Portela e a varios participantes na reunión

As propostas para construir un tanatorio en Montecarrasco e unha urbanización en Areamilla recibiron o visto bo dos portavoces do goberno tripartito de Cangas e do equipo redactor do Plan Xeral, Consultora Galega, na reunión que se celebrou onte pola tarde para coñecer máis pormenores dos convenios urbanísticos formulados no período de avance. O primeiro se inclúe como suxerencia ao documento, xa que non ofrece contrapartidas ao Concello, mentras que no segundo caso houbo coincidencia entre BNG, PSOE y ACE á hora de valorar as cesions para zonas verdes en primeira líña de praia a cambio de autorizar unha urbanización no resto da parcela, cuias características deberán definirse nunha fase posterior. Do resto de propostas, a petición de calificar como solo industrial unha franxa na ladera de Montecarrasco quedou definitivamente descartada, e os demáis serán obxeto de redefinición antes de adoptar unha decisión definitiva.

Sí ao tanatorio

A empresa que propón construir un tanatorio nunha finca de 10.000 metros cadrados en Montecarrasco foi a primeira en ser recibida. Seus promotores, os mesmos empresarios do tanatorio da Avenida de Vigo, explicaron o longo proceso seguido para xestionar esta dotación, para o que contaron co impulso verbal do anterior alcalde e da corporación, anque os compromisos non chegaron a materializarse. A única fórmula para levalo a bo porto e eliminar o  tanatorio do centro urban pasa por que se califique o solo, agora forestal, para uso equipamental. O terreo está próximo a equipamientos municipais e da Xunta, polo que seu promotor considera “un trato discriminatorio” que non se sigan os miçesmos criterios que con respecto ao terreo que o rodea. Tanto a alcaldesa, Clara Millán, como os portavoces dos grupos municipais de BNG e PSOE, Óliver Álvarez e Héctor Otero, coincidiron na viabilidade da proposta, que se reflexa técnicamente como suxerencia ou alegación, e non como convenio, mentras que o edil de ACE Mariano Abalo eludiu posicionarse ata coñecer alguns pormenores.

Areamilla, adiante

A proposta para Areamilla abarca un ámbito de 17.850 metros cadrados. A edificabilidade sobre a rasante sería de 8.500 metros; 736 en baixo cuberta e unha cifra sen determinar baixo rasante, necesaria para aparcamentos, trasteiros e instalacions. A ocupación ocuparía 3.656 metros de solo, e o volume edificado, 25.500 metros. A parcela, lindante coa baixada a Areamilla, está calificada no avance doPlan Xeral como núcleo urban, nunha parte, e como espacio libre e zona verde, noutra. A proposta manten, básicamente, a clasificación e destiños determinados no avance, e plantexa un uso residencial privado e de espacios libres cunha ordeación que permita “a articulación dun proxecto de singular valor arquitectónico”, redactado por César Portela e Rodrigo Portanet. A cambio, se compromete a destiñar a zoa verde unha ampla franxa na súa parte máis cercana á praia de Areamilla, coa que limita. A proposta dos promotores apenas tivo que ser defendida ante o equipo redactor e os portavoces municipais, xa que sumou o maior consenso das presentadas onte, tanto dende o punto de vista técnico coma dos posicionamientos políticos.

Le Corbusier volta a casa

Escrito por mpierres o 10 Novembro 2009

cabanonLa Voz de Galicia 07.11.09

A escola de Arquitectura da Coruña recupera a exposición en honra ao arquitecto, que organizou coa Barrié en 1997, e que conta cunha réplica da súa «Cabanon»

Corría o ano 1989 e un grupo de profesores e alumnos da escola de Arquitectura da Coruña propuxéronse realizar un ambicioso proxecto para estudar e dar a coñecer a obra do famoso arquitecto suízo Lle Corbusier. Durante oito anos realizaron viaxes a distintas cidades de todo o mundo onde estaban situadas as súas construcións máis emblemáticas, e onde recolleron toda a información necesaria para realizar o que finalmente acabaría transformándose na exposición Lle Corbusier. Viaxe ao mundo dun creador a través de vinte e cinco arquitecturas .

Esta mostra non vería a luz se non fose porque a Fundación Barrié da Maza decidiu apostar por ela e financiar a construción das 25 maquetas sobre outros tantos edificios significativos de Le Corbusier, así como unha reprodución en tamaño real do seu famoso Cabanon . Trátase dunha cabana de pequenas dimensións que o arquitecto construíu na Costa Azul e que regalou á súa muller, «para acubillarse nas horas de máximo sol ou de choiva de inverno, e un lugar para abandonarse aos praceres de ler e escribir, gozando da vista magnífica sobre a bahía de Mónaco, a praia de Cabé e o Cap Martín», explicaría o creador. Curiosamente, foi nunhas vacacións neste paraíso cando Lle Corbusier falecería en 1965 logo de sufrir un ataque cando nadaba.

Así, a primeira réplica do Cabanon que se fixo no mundo foi obra da escola de Arquitectura coruñesa (só hai outra en Londres), que xunto co resto de maquetas desta exposición percorrería durante sete anos os principais centros de exposicións de toda España e Europa, ata que no 2003 finalizou o seu periplo en Ámsterdam, e pasou a ser custodiada xunto co resto de fondos da Barrié. Con todo, a entidade fundacional decidiu ceder todo este legado á escola coruñesa de Arquitectura para que a expoña nas súas instalacións de forma permanente, e que sirva así para axudar a que os estudantes profunden na obra dun dos arquitectos máis importante do século XX.

O director do centro universitario, José Manuel Casabella, os dous coordinadores da exposición, Plácido Lizancos e Pedro do Llano ; o vicerreitor de Cultura da Universidade dá Coruña, Luís Caparrós, xunto co director da Fundación Barrié da Maza, Javier López Martínez, foron os encargados de inaugurar onte esta nova mostra restaurada, que cambiou o seu nome polo de LC 25+1 aproximacións a unha arquitectura .

Condesa de Fenosa

López Martínez destacou que a condesa de Fenosa, Carmela Arias e Díaz de Rábago, falecida a semana pasada, tiña unha gran ilusión pola posta en marcha desta iniciativa, xa que significaba recuperar doce anos despois unha importante exposición, e volver estreitar os lazos de unión entre a fundación e a escola de Arquitectura, cuxa construción viu a luz no ano 1975 logo da aposta decidida realizada polo seu marido, Pedro Barrié da Maza.

O novo decreto do hábitat permitirá apartamentos tipo «loft» de 41 metros

Escrito por mpierres o 10 Novembro 2009

La Voz de Galicia 10.11.09

O Goberno de Feijoo manterá a superficie mínima que o bipartito elevou de 26 a 40 metros cadrados nas Normas do Hábitat para os pisos dunha habitación, pero permitirá co novo regulamento construír pisos de 35 metros cadrados habitables, sempre que a súa distribución corresponda a un apartamento tipo loft, onde o dormitorio está unido ao salón. En todo caso, a dimensión mínima requirida para esa vivenda alcanzará 41,25 metros cadrados, ao sumar o lavadoiro (1,5), o tendal (1,5), o vestíbulo (2,25) e a zona de despensa (1). A regulación, por vez primeira en Galicia, dos lofts e das vivendas de cinco habitacións serán dúas dos aspectos máis novos dun decreto que preservará as superficies esixidas no que aprobou o anterior Executivo, pero rebaixará a altura dos teitos e as portas.

A reforma que a Xunta xa pechou con alcaldes, promotores e arquitectos, coa previsión inicial de aprobar antes de fin de ano o regulamento correspondente, mantén as dimensións que debuxou o bipartito en salón, cociña, dormitorio, baño, aseo, vestíbulo e corredor. Pero a superficie mínima esixida para a vivenda no seu conxunto será lixeiramente inferior á establecida polo decreto en vigor. Ese recorte concentrarase nas zonas de servizo, como lavadoiro, tendal e despensa. Así, o novo regulamento construtivo impedirá edificar pisos dun dormitorio de menos de 46,25 metros cadrados, fronte aos 47,72 da norma actual. Se teñen dúas estancias, deberán contar con 58,75 metros, cando agora se requiren 60,55. Os de tres dormitorios non poderán baixar de 74,75 metros cadrados, fronte aos 77,15 aos que obrigan as normas vixentes. E os que están distribuídos en catro estancias teñen que dispor polo menos de 82,75 metros, cinco menos dos que impón o regulamento que aprobou o bipartito (87,75). A esta diferenza contribúe, ademais da menor superficie de lavadoiro, tendal e despensa, o recorte de 2 metros cadrados nun dos dormitorios, co que se pasará dun principal de 12 e tres máis de 8 a un de 12, dous de 8 e un de 6 metros cadrados.

Do mesmo xeito que sucede cos apartamentos tipo loft, o Goberno de Feijoo aproveitará a reforma das Normas do Hábitat de abril do 2008 para regular as dimensións mínimas dos pisos de cinco habitacións. Esas vivendas non poderán ter unha superficie inferior a 96,75 metros cadrados, 14 máis que o piso de catro dormitorios. Esa diferenza está nun cuarto máis de 8 metros, 3 metros máis de salón, 1 metro máis de cociña e 2 máis de corredor.

Cadrado con obstáculos

Outro de axústelos que introducirá o novo decreto respecto ao que promoveu a entón conselleira Teresa Táboas é a posibilidade de que aparezan elementos construtivos na planta da vivenda. As normas actuais establecen a obrigatoriedade de que as dimensións en planta das pezas habitables permitan inscribir un cadrado libre de obstáculos para garantir a súa funcionalidade. A revisión do regulamento permitirá a invasión dese cadrado por «elemento puntuais», xa que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) entende que resulta «moi difícil evitar que ditos elementos aparezan en obra cando compre realizar determinados axustes». Ao flexibilizar ese requisito evitarase un motivo de denegación da licenza de primeira ocupación.

Teitos e portas de menos altura para reducir sobrecustos

A reforma das Normas do Hábitat por parte do novo Goberno nace da asunción das teses que esgrimiron os promotores contra un catálogo de esixencias construtivas que consideraban que contribuiría a encarecer o prezo final da vivenda. O Executivo de Feijoo secundou ese argumento como pedra angular da reforma cando anunciou a súa intención de racionalizar os requisitos do regulamento. Esa aposta por corrixir os parámetros que, segundo o sector, ocasionarían un incremento do custo traducirase nun recorte da altura mínima dos teitos, que pasan de 2,60 metros en estancias e cociñas das áreas de nova achaiadura a 2,50. O IGVS considera aceptables as alturas mínimas da norma de 1992, que coinciden coas que o marco actual establece en áreas de achaiadura con ordenación detallada.

De 210 a 203 centímetros

Esa rebaixa da altura do piso permitirá tamén reducir o tamaño das portas, que conservarán os 80 centímetros de ancho da norma actual, pero pasarán dunha altura libre mínima de 210 centímetros a 203. A Xunta sostén que, deste xeito, adapta as dimensións estándar das portas «que existen non mercado», reparando así un requisito do que o sector tamén asegurou que encarecería os custos.

Outra novidade afecta aos espazos de comunicación no edificio, onde as Normas do Hábitat estipulaban a obrigatoriedade da súa iluminación natural a través dun patio cunha superficie mínima de 2 por 2 metros. O novo decreto suprimirá esa obrigación de ventilar e iluminar os distribuidores con patios, porque non ve xustificados a «complicación dá estrutura» e o «incremento de custe» da súa execución «para iluminar uns espazos de paso que terán unha ocupación moi breve».

O novo decreto tamén suprimirá as medidas relativas ao aforro enerxético, que xa regula o Código Técnico de Edificación; e á reutilización de augas grises e pluviais, que será ordenada pola normativa ambiental. Eliminará tamén os elementos en vigor que xeran «contradicións co planeamento», e que levaron á Fegamp a presentar un recurso contencioso que agora retirará.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.