replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 Xuño 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@coag.es
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@coag.es
Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón secretario.pontevedra@coag.es
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Archivado en 1 Setembro 2009

Protexido: Modificación do Decreto das Normas do Hábitat Galego

Escrito por mpierres o 1 Setembro 2009

This post is password protected. To view it please enter your password below:


Categoria Delegación, Novas
Enter your password to view comments

O equipo redactor entregará este mes o PXOM correxido

Escrito por mpierres o 1 Setembro 2009

Diario de Pontevedra - 01-09-2009

O Goberno local marinense espera que o equipo redactor entregue este mes a documentación do Plan Xeral de Ordenación Municipal correxida, de modo que se comprobe e se pase á aprobación provisional por parte da Corporación.

Así o explicou onte o concelleiro de Urbanismo, Xosé María Vilaboa, quen cree que o Concello está nunha moi boa posición para lograr que a Xunta lle dé o visto bo ao planeamento. ” Por primeira vez estamos en disposición de enviar un documento consensuado por todos os grupos políticos á Xunta. Agora esperamos que así como nolo fixo chegar a secretaría xeral de Ordenación do Territorio, a Administración autonómica saiba entender a necesidade que ten Marín de contar canto antes con este importante instrumento urbanístico”, indicou.

O equipo redactor está adaptando a planimetría e a memoria do documento ao novo contido do Plan, despois das modificacións realizadas de forma consensuada en resposta ás alegacións presentadas.

No tocante aos polígonos empresariais, a comisión de seguimento acordou formalmente a retirada do PXOM do parque empresarial da Brea, que finalmente quedará clasificado nunha parte como solo rústico de protección agropecuaria e noutra como solo rústico de protección de canales e ríos.

Asemesmo, tamén se retirou o polígono de Vista Alegre e A Canteira, quedando clasificados os terreos afectados como rústicos ordinarios. Finalmente, o polígono de Moledo, despois de facer o correspondente estudio, reduce considerablemente a súa extensión, pasando dos 80.000 metros cuadrados previstos inicialmente aos 25.000 finais. Os terreos sobrantes quedan clasificados como lindantes, sendo tipificados unha parte como rústicos agrarios e outra como rústicos ordinarios.

Só unha zona

Ao retirar estes polígonos, Marín quédase únicamente cunha zona con esta calificción, como é o monte Pituco , cuns 500.000 metros cadrados. en relación ás alegacións cabe decir que todas foron revisadas e estudiadas pola comisión de seguemento e o equipo redactor. Neste sentido, cabe resaltar que se aceptaron preto de 500, relativas aos núcleos rurais e ao solo urbano. O edil de Urbanismo recalcou onte que se ampliaron algúns núcleos rurais e se atenderon algunhas outras propostas. Precisamente, será o Pleno da Corporación o que aprobe as responstas ás alegacións, xunto co documento urbanístico. Será o moemnto no que se dará conta destas aos veciños que as presentaron no seu día.

Unha vez que se proceda á aprobación provisional do planeamento pola Corporación, ésta debe remitirse á Dirección Xeral de Costas do Estado, qeu disporá dun mes para emitir un informe. Neste asunto podería darse a circunstancia de que se rexeite a ordenación proposta polo Concello.

 

Os núcleos costeiros deben pasar outro exame

A situación dos núcleos costeiros pode supor un novo obstáculo para a aprobación definitiva do PXOM. De todos modos, o Concello entende que se debe defender a delimitación aprobada no seu momento pola Xunta e que se estima xa existía con anterioridade á Lei de Costas de 1988.

Argumentación

Sen embargo, os argumentos empregados ata agora pola corporación municipal, a Xunta e o Parlamento de Galicia de forma unánime non fixeron cambiar a opinión de Costas do Estado sobre esta cuestión.

O PXOM de Moaña contempla a obtención de 179.000 metros cadrados de zonas verdes

Escrito por mpierres o 1 Setembro 2009

Faro de Vigo - O Morrazo - 01-09-2009

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña xa  entrou nos despachos de Costas, Patrimonio e  Estradas para que, unha vez o  Concello recibe os informes destes organismos, sexa remitido á Dirección Xeral de Urbanismo para a súa aprobación definitiva. O alcalde, o nacionalista Xosé Manuel Millán espera que nesta ocasión os informes sexan favorables “porque hemos estado traballando moitos meses con Costas e Patrimonio para que a súa valoración sexa positiva”. O ano pasado, Urbanismo tumbou a aprobación definitiva deste Plan e  agora vólvese a presentar con modificacions.
O Plan Xeral marcará o desenrolo urbanístico do  municipio pero tamén a conservación das zonas verdes. Así, o documento de estratexia de actuación e  estudio económico contempla unha inversión de 3,5 millons de euros por parte do Concello para conseguir máis de 178.000 metros cadrados de novos espacios verdes. A obtención deste solo faríase, na maioría dos casos por expropiación, anque tambén figuran cesions e  outros modelos.
Así aparecen ata 21 espacios verdes, dos que 12 os financiaría o  Concello a un precio de 20 euros o metro cadrado, tres Costas e  catro figuran a costa de particulares. A  maior zona verde que figura é a de A Seada, con 58.488 metros cadrados e unha inversión do  Concello de 1,1 millones de euros. Lle segue a carballeira de Bronlle, en Meira, con 35.080 metros. A  inversión do Concello sería de 701.600 euros. Tamén figura, anque sen consignación económica, unha actuación de Costas en paseo fluvial; a compra do parque de Meira por parte do Concello, con uns 8.500 metros por importe de 171.700 euros; e  a zona verde de O Pedroso, por encima do Rosal, con 8.832 metros e unha financiación de 176.640 euros.
En la relación de obtención de zonas verdes se incluye de igual manera la zona verde de A Moreira, que supondrían 7.924 metros cuadrados. El importe a desembolsar por el Concello serían 158.480 euros; el Parque de Pedaboa, por encima de O Cocho, con 5.770 metros cuadrados y una valoración de 115.400 euros. La zona verde del grupo (no se especifica más) con 1.250 metros y 25.000 euros. Todas estas se obtendrían mediante expropiación, junto al parque del campo de fútbol de Domaio, de 23.565 metros cuadrados y un valor de 471.300 euros; una zona libre del puerto de Domaio, con una superficie de 18.726 metros cuadrados y 374.520 euros de valor; el parque Costeiro do Mouro y una ampliación del paseo de Domaio en 2.510 metros cuadrados con un valor de 50.380 euros.
Por cesión, el Concello se haría con la carballeira de Tirán, propiedad de la familia Castroviejo, aunque figuran sin detallar los metros cuadrados. También mediante cesión obtendría el suelo correspondiente al Parque do Con, la zona verde de A Xunqueira, la zona libre interior de Domaio, el parque de San Pedro en esta misma parroquia y un área libre en Albariños.
El estudio económico del Plan Xeral de Moaña recoge también que se contemplan 8 convenios, de los que sólo dos: Islas Atlánticas en la finca Pazó y San Bieito en la finca Méndez Núñez o pazo del Real incluyen contraprestaciones económicas que se destinarán a lo conveniado: rehabilitación de ambas casas. La contresprestación en la finca Pazó es de 78.446 euros y en el Pazo del Real de 450.661.

Dotaciones

En cuanto al sistema de dotaciones, además de las casas de la Finca Pazó y Pazo del Real, figura la Casa de Cultura de Meira con 3.832 metros cuadrados; una zona deportiva de 13.124 metros, por expropiación; al igual que la ciudad deportiva, con 55.419 metros; el campo de fútbol, el centro de salud (aunque sin especificar metros, sí por cesión de particulares), un hospital con 108.006 metros cuadrados, el punto limpio, con 6.199 y 123.980 euros; y la subestación eléctrica, en 2.000 metros.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.