splash
Publicado por admin o 7 June 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Secretario: D. Wenceslao López Velasco secretario.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Esta vendo convocatorias

Roteiro urbano de arquitectura contemporánea. Pontevedra 18 de maio de 2013

Escrito por mabelleira o 18 May 2013

Celebrouse hoxe o primeiro roteiro de arquitectura contemporánea, en colaboración co Concello de Pontevedra, e guiados polos arquitectos Dna.Mata Guirado e D.Diego Germade.

Dia Mundial da Arquitectura: Poboado mineiro de Fontao. Vila de Cruces. 3 de outubro de 2012.

Escrito por mabelleira o 27 September 2012

Como cada ano na primeira semana de outubro, celébrase o Día Mundial da Arquitectura.

Nesta ocasión a UIA ( Unión Internacional de Arquitectos) elexiu como tema que vertebrará todos os actos convocados para dito día, “O Arquitecto como transformador da cidade”.fontao-011

No ámbeto español e da man da Fundación DOCOMOMO Ibérico vaise así a adicar o Día da Arquitectura 2012 á colocación de placas informativas en edificios senlleiros da arquitectura moderna incluidos nos Rexistros DOCOMOMO Ibérico. Este programa estáse realizando en colaboración cos Colexios Oficiais de Arquitectos de España e a Ordem dos Arquitectos de  Portugal e do  Consello Superior de Colexios Oficiais de Arquitectos. de España.

Nesta edición vanse colocar 64 placas en toda España, co obxectivo de ir ampliando este número nun futuro.

A Delegación en Pontevedra do COAG é , dentro do ámbeto galego unha das tres Delegacións ás que se lles outorga unha destas placas, que será colocada no Poboado Mineiro de Fontao, obra do arquitectos D.César Cort Gómez-Tortorsa e D.Joaquín Basilio Bas, e construido no concello pontevedrés de Vila de Cruces nos anos 50 do século pasado, exemplo indiscutible dunha época e un xeito de facer arquitectura.

Convócase así a tódolos colexiados, autoridades e todas aquelas persoas interesadas en participar, aos ACTOS PROGRAMADOS para o mércores día 3 de Outubro a partires das 16:30h  no recinto do Poboado de Fontao, en Vila de Cruces, seguindo a seguinte:

ORDE DE ACTOS

Ás 16:30h haberá unha visita guiada polo arquitecto director das obras de rehabilitación, D. Eugenio Jimenez Passolas,  segundo proxecto redactado por Enrique Barreiro Arquitectos, ás instalacións que conforman o conxunto do Poboado Mineiro de Fontao.

Ás 18:00h, no edificio do auditorio (antigo Cine) acompañados das autoridades asistentes, e o Director do Museo Mineiro de Fontao, procederáse á:

-               colocación dunha placa no antigo edificio do Cine, otorgada polo D.O.C.O.M.O.M.O Ibérico (documentación e conservación da arquitectura e o urbanismo do movemento moderno) e que confirma ó conxunto do Poboado Mineiro coma obra destacada do Movemento Moderno, describíndoo coma “..un coherente conxunto, que fai  de O Fontao unha das obras máis singulares e valiosas do patrimonio moderno.”

-               adicación da praza do Cine do Poboado ao arquitecto  D. Joaquín Basilio Bas, co descubrimento dunha placa co nome do mesmo.

NOTA IMPORTANTE: A Delegación disporá un autobús que sairá ás 15:30h dende a Praza de Galicia cara Vila de Cruces, a disposición de todos aqueles colexiados que queiran acudir á visita e actos programados. A volta está prevista sobre as 20:00h con chegada ás 21:00h a Pontevedra.

É precisa a inscrición previa para asegurarse a praza na seguinte dirección mail: xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

Dia mundial da arquitectura, o 1 de outubro adicado ao Poboado de Fontao (Vila de Cruces)

Escrito por mabelleira o 4 September 2012

fontao-0231

Este ano, a delegación en Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, adicará o vindeiro 1 de outubro, o Día Mundial da Arquitectura a o Poboado mineiro de Fontao, situado no concello de Vila de Cruces.

Obra do arquitecto Basilio Bas, foi rehabilitado hai pouco para vivendas de protección oficial.

O acto previsto será realizado  en colaboración co Concello de Vila de Cruces,  onde se porá unha placa de recoñecemento a nivel nacional do Consello de Arquitectos de España por estar esta obra incluida no D.O.C.O.M.O.M.O. ibérico.

Nembargantes, informarase máis polo miudo por circular colexial dos actos previstos para ese día pola nosa delegación.

Convocatoria de Xunta Xeral Ordinaria o vindeiro 31 de Maio de 2012.

Escrito por mabelleira o 25 May 2012

XUNTA XERAL ORDINARIA   31 MAIO 2012
A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na súa sesión 5/2012 celebrada o día
16 de abril de 2012 en Santiago de Compostela, adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO:
CONVOCAR XUNTA XERAL ORDINARIA DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, A
CELEBRAR NO SALÓN DE ACTOS DA SEDE COLEXIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, O XOVES
31 DE MAIO DE 2012, ÁS 16:30 E 17:00 HORAS, EN PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCATORIA
RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COA SEGUINTE ORDE DO DÍA:

1º.‐   LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DE 15 DE DECEMBRO DE 2011.

2º.‐   INFORME DO ILMO. SR. DECANO.

3º.‐   MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2011.

4º.‐   APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO 2011.

5º.‐   INFORME DO SR. SECRETARIO EN FUNCIÓNS.

6º.‐  DEBATE E APROBACIÓN NO SEU CASO DE MODIFICACIÓNS AO REGULAMENTO DA
AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS E FORENSES COLEXIAL.

7º.‐   ROGOS, PREGUNTAS E PROPOSICIÓNS.

Convocatoria de Xunta Ordinaria de Delegación o 22 de maio de 2012.

Escrito por mabelleira o 15 May 2012

O vindeiro Martes día 22 de maio, ás 19:30 horas en 1ª convocatoria e ás 20:00 en 2ª convocatoria, celebrarase a Xunta Ordinaria de Delegación, na pranta baixa da Casa das Campás, sita na Rúa Don Filiberto nº9-11, con arranxoaoseguinte:

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Xunta de Delegación anterior.
2. Informe da Xunta Directiva.
3. Informe económico e da Memoria de Xestión 2011
4. Rogos, preguntas e proposicións.

“Triálogos de Arquitectura: a Vivenda”

Escrito por mpierres o 22 March 2012

a-vivenda-trialogos

A Delegación en Pontevedra do COAG convoca os primeiros “Triálogos de Arquitectura” , nesta primeira ocasión centrados na vivenda, como obxeto de estudio e debate.

O fin das charlas en ternas de tres arquitectos, é por de relevo as diferentes formas de proxectar de cada arquitecto, e achegar a súa labor á cidadanía en xeral.

Os diferentes grupos que intervirán amosarán de qué modo as distancias aparentes, xeracionais incluso, entre os arquitectos participantes, poden ser máis cortas do esperado, sendo en moitos casos os promotores grandes partícipes dos resultados finais das obras, froito de colaboracións estreitas do binomio arquitecto-cliente.

Unha ocasión de compartir as historias e traxectorias das obras que resultaron, e daquelas que , por circunstancias quedaron en proxectos que tal vez algún día cheguen a materializarse.


Datas de celebración e intervencións:

intervenciones-trialogos-ok

Aberto o prazo para participar nos “Triálogos de Arquitectura”

Escrito por mpierres o 4 February 2012

Triálogos de arquitectura: la vivienda

Con el fin de acercar la figura del arquitecto colegiado en área de  nuestra Delegación de Pontevedra  a los ciudadanos y generar a la vez una confrontación de opiniones entre profesionales con diferentes modos de ver y entender la arquitectura, se presenta el ciclo de conferencias “Triálogos de arquitectura”.

“Triálogo: conversación a través del logos entre tres.”

Estas conversaciones, a tres bandas, pondrán de relieve la obra de tres arquitectos, de generaciones diferentes, con un tema común de actuación, en esta ocasión, el de la VIVIENDA.

Cada uno de los profesionales participantes mostrará dos viviendas, las cuales podrán estar construidas ó sólo en fase de proyecto. El tiempo destinado a cada uno será de 20 minutos (10 minutos por vivienda). El COAG facilitará un proyector, ordenador portátil y pantalla para su exposición, aunque se abre la exposición a la originalidad de cada uno de los autores.

Una vez realizadas las exposiciones se procederá a un debate ó tertulia  en el que podrán participar con sus preguntas y reflexiones los propios asistentes a las charlas

Condiciones para la participación:

Para poder participar como ponente, la Delegación en Pontevedra invita a todos sus colegiados a enviar un pequeño dossier consistente en un máximo de cinco A4, con los siguientes datos:

- Primera página: Datos personales (edad, año terminación estudios, año de colegiación, breve currículum, etc.) así como pequeño texto que explique la motivación a participar.

- El resto de A4 se emplearán en mostrar las dos viviendas a exponer con la información gráfica que considere el/los arquitectos.

La convocatoria  para las charlas  se irá realizando y comunicando conforme se vayan completando ternas de arquitectos que respondan, preferiblemente, a las siguientes generaciones, un arquitecto con 6 ó menos años de profesión, otro con una experiencia profesional de 6 á 20 años de profesión y otro último con más de 20 años de profesión.

Las charlas se desarrollarían durante los meses de Marzo, Abril y Mayo en la Sala de Conferencias de A Casa das Campás en Pontevedra.

Todos los arquitectos ó estudios que deseen participar  deberán figurar como colegiados de esta Delegación a la hora de finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación. No obstante y con el fin de favorecer la máxima participación el Colegio se reserva el derecho a modificar las condiciones que determinan los grupos generacionales, una vez sean entregadas y revisadas las solicitudes y se constate el grado de participación de cada grupo de edad.

El rango de edad con el que participarán los estudios de arquitectura formados por varios arquitectos, se determinará tomando la edad del integrante más veterano.

Cada arquitecto o estudio de arquitectura, participa de modo individual. Será el Colegio quien agrupe posteriormente a cada uno de los participantes en una u otra terna.

La determinación de los años de profesión se determinará teniendo en cuenta el año de obtención del título de arquitecto.

Plazo de presentación

Se abre el plazo de presentación de documentación para esta primera convocatoria hasta el próximo día 20 de Febrero.

Las solicitudes de participación se han de entregar en formato pdf, vía mail, a la dirección de xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org.

En el asunto se ha de indicar: “Solicitud Participación Triálogos de Arquitectura”.

Aportacións colexiados: Dendes as rúas da memoria

Escrito por mpierres o 17 August 2011

Os facilitamos unha ligazón ao artigo “Dende as rúas da memoria” .

Trátase dun artigo do blog do noso colexiado Diego Germade ”Individuos opacos en un jardín portátil” , e que fai referencia á obra de Begoña Paz na reciente exposición “Dende as rúas da memoria”.

LIGAZÓN

O Arquitecto Fernando Lafuente Lestón, gañador do premio Novos Valores 2011

Escrito por mabelleira o 10 August 2011

O arquitecto da nosa delegación Fernando Lafuente Lestón, foi premiado na edición do 2011 do certame  ”Novos Valores” por un acrílico contrachapado titulado “Librería”.

O premio convocase cada ano pola Deputación Provicial de Pontevedra, e Fernando foi galardoado na modalidade de Pintura. A súa obra pódese contemplar no Museu de Pontevedra ate o próximo 18 de setembro.

Desde a Xunta Directiva da Delegación queremos felicitar ó compañeiro Fernando Lafuente polo galardón obtido.

“El urbanismo debe hacerse con participación ciudadana”

Escrito por mpierres o 2 August 2011

Fuente: El Pais -JOSÉ LUIS ESTÉVEZ - Santiago - 30/07/2011

Debate de arquitectos sobre las políticas de territorio

Medio centenar de profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura se reunieron ayer en la sede de la fundación María Martínez Otero de A Estrada, para participar en unas jornadas en las que diversos ponentes hablaron sobre las relaciones entre la arquitectura y el territorio rural. Durante el debate que se desarrolló después de una de las conferencias, varios arquitectos señalaron como uno de los graves problemas de la planificación urbanística en España en general y Galicia en particular la poca participación de los ciudadanos en el diseño de las actuaciones.

Durante el coloquio, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, José Manuel Casabella, apuntó que una de las dificultades con las que se encuentran los arquitectos a la hora de poner en marcha sus proyectos es la casi nula presencia de los ciudadanos en los mismos. “Los planes urbanísticos se exponen durante unos días y las alegaciones que se presentan son por el interés particular de cada uno, pero casi nadie se preocupa por cómo afecta ese plan al espacio público”, indicó Casabella, quien también destacó que los políticos se preocupan principalmente de aprobar los planes de ordenación urbana con rapidez y no por el cuidado de los espacios públicos presentes en esos planes. Casabella añadió que la responsabilidad no es exclusiva de los políticos ya que las dificultades que existen para cambiar los planes urbanísticos de los municipios hacen que estos busquen “la mayor operatividad posible”.

Por su parte, el organizador de las jornadas, José Valladares, de RVR Arquitectos, explicó que en la elaboración de los planes urbanísticos las mayores preocupaciones son por el “qué” y no por el “cómo” y eso lleva a que el papel de la arquitecto cada vez sea menos importante. Valladares pidió una reflexión sobre este asunto ya que, a su juicio, la arquitectura ha abandonado campos que no debía haber dejado de lado y eso hace que los planes urbanísticos cada vez dependan más de cuestiones jurídicas y menos de los criterios técnicos para diseñar los espacios adecuados para el disfrute de los ciudadanos.

Durante las jornadas presentaron sus ponencias el artista visual Alvaro Negro y los arquitectos Bert Gellynck, Nadia Casabella, Juan Creus, Covadonga Carrasco y Carlos Quintáns. Nadia Casabella explicó que en Bélgica se ha puesto en marcha en los últimos años una nueva normativa que puede ser interesante para Galicia, ya que contempla la aparición de nuevos instrumentos en la elaboración de planes urbanísticos que tienen más en cuenta a los ciudadanos y facilitan su participación.