replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 junio 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Tesorera: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Secretario: D. Wenceslao López Velasco secretario.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Podeis contactar directamente con la Junta Directiva a través de la siguiente dirección de correo:
xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

 

Esta vendo DOGA

Bolsas de formación y especialización en materia de vivienda.

Escrito por mpierres o 23 diciembre 2010

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca 10 bolsas de formación e especialización en materia de vivenda para un/unha arquitecto/a, un/unha arquitecto/a técnico/a, dous/dúas economistas ou licenciados/as en ADE e seis licenciados/as en dereito, co obxecto de especializar profesionais en materia de vivenda. Estas bolsas serán concedidas en réxime de concorrencia competitiva.

No caso de inexistencia de candidatos/as nalgunha das especialidades de arquitectura, engadirase a praza vacante á outra, o mesmo ocorrerá entre os/as candidatos/as de economía/administración e dirección de empresas e dereito.

As actividades iniciaranse desde a incorporación dos/as bolseiros/as e rematarán aos doce meses da incorporación. Poderá, de conformidade coa normativa legal aplicable, procederse á prórroga das bolsas por un novo período de seis meses, sempre que as dispoñibilidades orzamentarias así o permitan e logo do informe favorable do/a titor/a de quen reciba a formación o/a bolseiro/a.

A dotación económica mensual de cada bolsa será de 1.000 euros brutos coa retención fiscal que lle corresponda.

Beneficiarios:
Arquitectos, arquitectos técnico, economistas ou licenciados/as en ADE e licenciados en dereito nos anos 2008, 2009 ou 2010

Requisitos:
1. Ter rematados os estudos conducentes á obtención do título de arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, ou de licenciado/a en administración e dirección de empresas, economía ou dereito nos anos 2008, 2009 ou 2010 e ter abonadas as taxas para a expedición do correspondente título oficial.

2. Acreditar un coñecemento da lingua galega con nivel de perfeccionamento ou equivalente. Só se lles concederá validez aos cursos ou titulacións homologados polos órganos competentes en materia de política lingüística.

3. Non desfrutar anteriormente doutra bolsa destas características no IGVS, de duración superior a seis meses.

Ligazón á oferta

Oferta de empleo: Plaza de Arquitecto en el Concello de Mos

Escrito por mpierres o 10 marzo 2010

En el DOG nº 45 de 8 de marzo, aparece la propuesta sobre la oferta de empleo público para el año 2010, en la que figura, entre otras, una plaza de Arquitecto como funcionario de carrera.

Plaza Técnico Municipal en el Ayuntamiento de Cedeira

Escrito por mpierres o 18 diciembre 2009

En el DOG 245 del jueves 17 de Diciembre sale anunciada la oferta de empleo para Técnico Municipal en el Concello de Cedeira.

Las solicitudes pueden presentarse en los siguientes veinte días a los de la publicación del anuncio en el DOG y en el BOE.

Convocatoria de plaza docente: profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAC

Escrito por mpierres o 12 noviembre 2009

En el DOGA 216 del 4 de Noviembre y en el BOE del 2 de Noviembre se publica la convocatoria de una plaza para docente en la Universidad de la Coruña en el departamento de Proyectos Arquitectónicos  y Urbanismo con el fin de impartir docencia en la asignatura de Proyectos III.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo martes 17 de Noviembre

Las bases las podeis consultar en el siguiente enlace: bases

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.